با همت گروه کوهنوردی سلامت کوهستان وهمکاری هیئت کوهنوردی استان وباشگاه دنا شیراز  سه دوره کوهنوردی مقدماتی (یک دوره برای خانم ها) ودو دوره برای آقایان به مربیگری آقایان رهبر ماه - درستکار وخانم جمالیان برگزار گردید ومدارک شرکت کنندگان در دوره ها برای صدور گواهینامه به فدراسیون کوهنوردی کشور ارسال گردید

FEATURES