نام گروه: گروه كوهنوردى سلامت كوهستان

هدف برنامه: كوهپيمايى و كوهنوردى

نوع برنامه: تفريحى و كوهپيمايى

سرپرست گروه:سرمست آتش پنجه

تاريخ اجرا: ٩٢/١٠/٥

منطقه اجرا: ساورز چرام

گزارش نويس: محمدرضا گلابى

اعضاء گروه: سرمست آتش پنجه، حشمت اله شكرپور، محمد حسن تقوى،على جوكار، احمد طالبى، عزيز راكبى زاده، محمدرضا گلابى، عليرضا عوض پور، كورش ديانتى پور،نوراله نجاتى،سيد خليفه نيك اصل،همداد آرانپور، سعيد امين صفايى، وكيل باهوش، جمعه شجايى، فرزاد عباسى، ليلا هوشمند و مهناز موسوى

شرح گزارش:

در تاريخ ٩٢/١٠/٥ برابر هماهنگى قبلى درب مركز بهداشت استان جمع شده و راس ساعت ٣ عصر با سه عدد خودرو شاسى بلند راهى شهرستان چرام و منطقه طسوج شديم در بين راه ( جاده سادات) كه بسيار زيبا و چشم نواز بود و دوستان نيز با شوخى و مزاح آن شيرينى را چند برابر كرده بودند به رانندگى آقاى حسنى طى مسير مى كرديم و دربين را از فلاكس هميشه پر آقاى مهندس آرانپور چاى داغ زنجبيلى نوشيديم و بسيار چسبيد ودر ادامه مسير وارد منطقه جخونه شديم و دنبال نشانه آقاى شكرپور كه سه سنگ و يك كاغذ بود مى گشتيم تا جاده  طسى (طسوج) را پيدا كنيم بالاخره مسير ونشانه را يافته و منتظر بقيه خودرو  ها شديم تا مبادا مسير را اشتباه بروند و مدت ٢٠ دقيقه در آن سرماى دلچسب و نوازش دهنده ، چشم براه بقيه دوستان بوديم ، ولى خبرى نشد لذا دلواپس دوستان شديم و برگشتيم دنبال دوستان كه بعد چند دقيقه خوشبختانه خودرو دوستان سر رسيد و متوجه شديم يكى از خودرو ها دچار نقص فنى شده و امكان ادامه طريق ندارد و به همين دليل آقاى نور بخش  راهى دهدشت  شد و سرنشينان ايشان سوار بقيه خودرو ها شده واز طريق جاده شوسه پيش رو به سمت روستاى تاريخى و گردشگرى طسوج حركت گرديم ، هوا كاملا تاريك شده بود وآسمان پرستاره و وصف نشدنى و فوق العاده زيبا در ادامه راه بدليل شيب تند جاده و تا اندازه اى دست اندازهاى ناشى از بارندگى به كندى حركت مى كرديم و دوستان همچنان مشغول صحبت كردن از هر درى بودند در حين طى طريق به دوتا جوجه تيغى ( چوله) برخورديم كه دوستان پياده به تعقيب آنها پرداخته  ولى حاضر به هيچگونه آسيىبى به آن دو حيوان كه در نوع خود خيلى زيبا و ديدن آنها از نزديك خالى از لطف نبود نشدند و مجددا ادامه مسير داده و پس از عبور از اوروك ( جايى كه آب جريان مى يابد ) ، اوبيدك ( آبى كه از كنار بيد مى گذرد ) ، بنه عمارت ، سركرته ( اول كرت ها = سر كرت ها يا  بالاى كرت ها ) وارد روستا شديم و سراغ منزل آقاى كبك على طالبى عموى آقاى طالبى بهورز و همكار خوبمان را گرفته و وارد منزل ايشان شده ودر آنجا با استقبال گرم ساكنين و همكاران عزيز چرام مواجه شديم و پس لز احوالپرسى و بجا آوردن رسم ادب از طرف ميهمانان و ميزبان آقايان و خانمها وارد دو اتاق جداگانه روستايى قديمى و لذت بخش شديم كه بخاري هاى هيزمى اتاقها را گرم و ميزبان صميمى مان نيز بساط پذيرايى چاى و ميوه را آماده كرده بود ، جاى دوستانى كه تشريف نداشتند و گزارش را مى خوانند در آن محفل روستايى ، ساده و اما فوق العاده صميمى خالى بود . در آن شب عليرغم تعارفات زياد ميزبان محترم جناب آقاى طالبى بدليل اينكه گروه از قبل تدارك شام را ديده بود در جمع با صفاى دوستان شام صرف شد و بعد از شام ميزبان خونگرم با تأكيد دوستان چرام عليرغم شرم وحياء ذاتى روستائيان مجبور شد باصداى بسيار زيباى خود با خواندن ابيات تاريخى و محلى آواز بخواند كه بعد از خواندن هربيت با كشيدن هى از طرف حاضرين همراهى مى شد و جمع به وجد مى آمد و در ادامه مجددا با دعوت ميزبان و دوستان چرام عزيز ميانسالى بنام رئيس طهماس با رقص محلى به هنر نمايى پرداخت كه با تشويق حاضرين مواجه و مجلس آرايي ايشان نيز ديدنى و مسرت بخش بود و در ادامه بين گروه دوستان چرام و  گروه سلامت كوهستان مركز بهداشت استان براى مسير فردا تبادل نظر شد و نهايتا يكى از مسيرهاى صعود كه از نزديك روستا شروع و نياز به خودرو نداشت انتخاب و پس از آن نهار و صبحانه فردا بين اعضاى گروه ها تقسيم و ساعت ١٢ دوستان براى خواب ، كيسه خوابهاى خود را در اتاق خود پهن و شب را در هوايى مطبوع كه با بخارى هيزمى ايجاد شده بود به صبح رساندند.

اول صبح بعد از بجا آوردن فريضه نماز آنهم وضو با آب سرد درآن صبحگاه دل انگيز ، هر كدام از دوستان پياله اى از شير گرم گوسفند وبز نوشيدند و كوله ها را بسته و با ميزبان با محبت خود در صبح على الطلوع عكس يادگار گرفته و ساعت ٧/٤٥  به سرپرستى دوست بسيار ارجمند آقاى سرمست آتش پنجه كه در اين سفر توفيق دوستى با ايشان حاصل شد با راهنمايى  معلم روستا محمد حسن تقوى كه انسانى دوست داشتنى بود در معيت ديگر دوستان چرامى كه افتخار همراهيشان را داشتيم راه صعود را پيش گرفتيم  ودر ابتدا از قبرستان قديمى روستا حين حركت بازديد و بعد از كنار امام زاده گلبهار ( عبد صالح كه از تذكره أش را سئوال نكردم ) پس از عرض ارادت عبور كرده  و وارد له پاريو ( گودى بين دو گردنه كه قابل آبيارى مى باشد) شده و پس از حدود نيم ساعت پياده روى از مسير پاكوب موجود وارد تنگ سه خوش ( در آن تنگ انگور هاى بجى ( بدون نياز به آب) وجود دارد كه كنار درختان موجود در تنگ از جمله بلوط كاشته شده و از درختان بالا رفته و هنگام محصول خوشه سياه دارند ) كه تنگ را نيز به اين نام مى خوانند شده كه در اين بين لختى آسائيديم وراهنما و سرپرست در خصوص منطقه توضيحات كوتاهى ارائه نمودند و بعد ادامه مسير داده و وارد منطقه كوه چاه (كوهى كه در دامنه آن چاهى براى دسترسى به آب حفر شده ولى در حال حاضر آب ندارد واين منطقه به چه دون كوچو( چه ميدانم كجاست ) نيز معروف است . حدودا ساعت ٩ صبح در گوود ( دشت ) نسبتا صاف و آفتابگير براى صرف صبحانه دستور توقف داده شد و دوستان پس از باز كردن كوله ها مشغول روشن كردن آتش شدند تا ضمن درست كردن املت( مثل هميشه ) چاى دودى با آتش آماده شود كه صرف صبحانه و گرفتن عكس يادگار حدود ٤٥ دقيقه زمان برد و ارتفاع محل صرف صبحانه از سطح دريا ٢٤٠٠ متر ارتفاع داشت و مضافا اينكه ارتفاع روستا از سطح دريا نيز برابر جى پى اس گروه ١٨٨٠ متر بود. بعد از بستن كوله ها ادامه مسير داده واز كنار له كرگرگ و  ته لو( تلخاب) و چشمه مارى گذشته و به سمت گود ساورز حركت نموديم و ساعت يازده و نيم وارد گود ( دشت ) ساورز شديم كه منطقه برفى و جا پاى حيواناتى چون خرس ، توله خرس، گراز ، گرگ ، روبا ، خرگوش و... روى برف ها مشخص بود و ارتفاع گود( دشت) ساورز حدود ٢٨٢٠ متر مى باشد و مسير رسيدن به دشت شيب نسبتا تندى دارد و به دليل خاكى بودن و پوشش نيمه انبوه جنگلى ، حركت كوه پيما را كند مى نمايد . پس از گرفتن عكس و فيلم يادگارى و عبور از دشت به يك چشمه نيمه بهسازى با حوضچه هاى آبيارى درختان گردو كه در دامنه كوه كاشته شده است رسيده و در آن محل استراحتى ١٥ دقيقه اى داشتيم و پس از نوشيدن آب و چاى ، ١٣ نفر از دوستان كه آمادگى ادامه مسير و فتح قله را داشتيم با گذاشتن كوله ها در كنار چشمه و دوستانى كه در محل چشمه به استراحت پرداختند ادامه مسير داديم و در يك روز آفتابى و هوا مطبوع به كوهپيمايى پرداخته و در نهايت ساعت ١٣/٣٠ دقيقه ظهر قله پوشيده از برف ٣٢٠٠ مترى ساورز توسط گروه فتح و پس از گرفتن عكس و فيلم يادگارى ساعت ١٤ مسير برگشت را در پيش گرفتيم و ساعت ١٤/٣٠ دقيقه جهت برداشتن وسايل مجددا به چشمه قبلى مراجعت نموده و پس از صرف چاى ونوشيدن آب به سمت تنگ  المون حركت كرده و حدود ساعت ٣ عصر در دشت ساورز و در كنار محل تدارك ديده شده براى ذخيره جاشير اتراق نموده و پس از روشن كردن آتش ، همنوردان مشغول صرف نهار و ميوه و بعضى از دوستان كه نهار ميل نداشتند به صرف تنقلات و چاى پرداخته و حدود ساعت ٣/٤٠ دقيقه مجدا كوله ها را برداشته و به سمت تنگ المون ادامه مسير داديم و گاها همراهان براى گرفتن عكس و استراحت كوتاه توقف مى نمودند ودر ادامه ساعت ٤/٥ وارد تنگ شده كه وجود درختان چنار سر به فلك كشيده و برگ هاى مفروش در زير آنها كه با صدى خش خششان گوش انسان را نوازش مى دادند مناظرى رويايى و دل نشين را بوجود آورده بود و خستگى راه را از تن انسان خارج مى نمود ودر مسير چشمه هاى زيبا و گواراى ريز ، سيب و المون كه با پيوستن آنها به هم لحظه به لحظه ميزان آب آنها بشكل نهر افزايش مي يافت و با عبور ازميان تنگ و درختان چنار وايجاد صدا شرشر انسان را به تحير وا مى داشت ومن به همين سبب چند با گفتم فتبارك الله أحسن الخالقين ودر نهايت به آبشار زيبا و تفرج گاه المون رسيده وضمن گرفتن عكس يادگارى از زيبائيهاى آن لذت برديم وسپس با راهنمايى راهنماى گروه به بازديد سنگ نوشته زيبايي كه در سن ٢٥ سالگى ناصرالدين شاه قاجار با خط بسيارزيباى نستعليق توسط حاكم منطقه حجارى شده بود رفتيم وبعد از كنار باغ هاى احداث شده توسط مرحوم إسكندر خان چرامى عبور كرده ونهايتا ساعت ٦/٥ شب به منزل ميزبان محترم رسيديم تا ضمن تشكر وخدا حافظى راهى ياسوج گرديم ولى جناب طالبى بدون هماهنگى با گروه و در ادامه مهمان نوازى خود اقدام به ذبح يك راس بزغاله و تهيه كباب براى گروه نموده بود كه بالاجبار زحمت شام را نيز ايشان متقبل گرديد كه جاى شما خالى كباب آبدار ميزبان با ماست محلى و پياز وگوجه و... بسيار چسبيد وراس ساعت ٨ شب از ميزبان خوبمان و خانواده محترمش و دوستان چرام خدا حافظى نموده و از جاده طسوج به بادكان راهى ياسوج شديم كه دربين راه چند بار با حيوان هاى وحشى مثل گراز، روبا، گرگ ، جوجه تيغى و ... مواجه شديم كه مايه خوشحالى بود كه هنوز اين منطقه غنى از حيات وحش مي باشد ودر نهايت ساعت ١١/٥ شب به ياسوج مرجعت نموديم. 

واما توضيحات مورد نياز براى دوستانى كه قصد عزيمت به اين منطقه زيبا را دارند :

براى رفتن به روستاى طسوج وقله ساورز مى توان هم از مسير ياسوج به سادات رفت وهم از مسير چرام به سادات كه در نهايت هر دو مسير در منطقه جخونه به جاده شوسه روستاى طسوج برخورد ميكند و از آنجا تا روستا ٤٥ دقيقه تا يك ساعت زمان ميبرد واز ياسوج وچرام تا جخونه نيز ١/٤٥ تا ٢ ساعت راه ميباشد ( ياسوج تا جخونه حدود ١١٠ كيلومتر ميباشد)

پوشش گياهى منطقه: 

به دليل سرد سيرى بودن منطقه پوشش گياهى و جنگلى آن نيز مانند ديگر مناطق سرد سيرى استان پوشيده از درختان بلوط ، بن ، بنيو ، كلخنگ، كيكم ، ارزن ، شن ، خشت ، وول ( سرو وحشى ) ، بادام وحشى و... پوشش گياهى آن متشكل از جاشير ، بيل هر ، قارچ كوهى ، آب ان دول ، ليزك ( بن سرخ) ، موسير ، تره كوهى ، چويل ، كارده و... مى باشد.

حيات وحش منطقه : 

خوشبختانه هنوز عليرغم شكار غير مجاز گونه هاى جانورى منطقه ريشه كن نشده وحيوانات و پرندگان زير كم و بيش در منطقه وجود دارند: خرس ، پلنگ ، گرگ ، روباه ، شغال ، سنجاب ، خرگوش ، گراز ، جوجه تيغى ، خارپشت ( جزوك) ، كفتار ، بز كوهى وكل و... و از گروه پرندگان مى توان كبك ، كبوتر ، كلاغ ، زاغ ، سيا بله ، كلكمرى ، بلى خر ( بلوط خور) ، عقاب ، شاهين ، دال و ... را نام برد.

چشمه هاى منطقه تقريبا در تمام طول سال داراى آب ميباشند وامكان صعود از چند مسير در تمام فصول وجود دارد و با توجه به چهار فصل بودن منطقه هر فصل زيبايي هاى خاص خود را دارد.

 

 

 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:2
بازديد امروز سايت:107
بازديد اين صفحه:2646
تعداد کل بازديد:254970

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337251

دورنگار:

074-33337251 Click here default homepage

ورود/عضويت در سايت