« بسمه تعالی »

 

اعضا هیئت مدیره گروه کوهنوردی سلامت کوهستان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1395 به شرح زیر است 

«‌‌‌‌جدول اعضاء انتخاب شده هیئت مدیره توسط هیئت مؤس گروه کوهنوردی سلامت کوهستان»

برای دانلود فایل اعضای هیئت رئیسه بر روی فایل pdf پایین کلیک کنید

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا قلعه گلاب (گلابی)

1

 

نماینده هیئت موسس در هیئت مدیر

علیرضا عوضپور

2

 

محیط زیست مهر مسئول کمیته

نورلدین حسینی

3

 

مسئول کمیته خدما

سعید امین صفایی

4

 

مسئول کمیته روابط عمومی و انتشارات

فاضل زینت مطلق

5

 

مسئول کمیته مالی

سهیلا ضرغامی

6

 

بازرس گروه

خلیفه نیک اصل

7

 

مسئول کمیته فنی

مهدی پورابراهیم

8

 

مسئول کمیته امداد و نجات

مهدی محمدحسینی

9

 

مسئول کمیته جوانان

               سجاد افروز

10

 

 

   دانلود : heeat_raese.pdf           حجم فایل 156 KB

FEATURES