عظیم قیچی ساز بر فراز قله مانسلو

صعود کوهنوردان ایرانی به قله های هشت هزارمتری یکی از افتخارات دنیای کوهنوردی است، در این لیست سعی بر گردآوری نام کوهنوردان ایرانی فاتح یکی از 14 قله 8000 متری شده است.

در این لیست عظیم قیچی ساز پرافتخارترین ایرانی فاتح قله های 8000 متری  با 13 صعود که بجز اورست باقی آنها بدون استفاده از کپسول اکسیژن صورت گرفته است و نیز به عنوان نخستین ایرانی به قله های آناپورنا I، ماکالو و کانچن چونگا صعود کرده است.

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  اورست به ارتفاع 8848 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 هومن آپرین نوامبر - 1990 با تابعیت آمریکایی
2 جلال چشمه قصابانی همدان - 30 اردیبهشت 1377  
3 محمد حسن نجاریان زنجان - 30 اردیبهشت 1377  
4 حمید رضا اولنج همدان - 30 اردیبهشت 1377  
5 محمد اوراز آذربايجان غربي نقده 30 اردیبهشت 1377  
6 سعید طوسی - 31 اردیبهشت 1379  
7 لاله کشاورز سيستان و بلوچستان زاهدان 9 خرداد 1384  
8 فرخنده صادق تهران تهران 9 خرداد 1384  
9 اقبال افلاکی تهران تهران 9 خرداد 1384  
10 محمود گودرزی چهارمحال و بختياری شهركرد 9 خرداد 1384  
11 جلال چشمه قصابانی همدان - 9 خرداد 1384  
12 محمود شعاعی تهران تهران 9 خرداد 1384  
13 رضا زارعی تهران تهران 9 خرداد 1384  
14 رضا بهادرانی كرمانشاه - 9 خرداد 1384  
15 عظیم قیچی ساز آذربايجان شرقي  تبريز 9 خرداد 1384  
16 عارف گرانمايه تهران تهران 30 اردیبهشت 1388 مسیر جبهه شمالي اورست
17 نيما يزدی پور تهران تهران 30 اردیبهشت 1388 مسیر جبهه شمالي اورست
18 مهدی عمیدی خراسان رضوی مشهد 23 اردیبهشت 1390 بدون استفاده از کپسول اکسیژن
19 حمید دهقان کردستان سنندج 29 اردیبهشت 1390  
20 پروانه کاظمی تهران تهران 29 اردیبهشت 1391  
21 رضا شهلایی کرمانشاه  - 30 اردیبهشت 1391   
22 مسعود کلافچی - - 1 خورداد 1392 مقیم امارات

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  کی 2 به ارتفاع 8611 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 کاظم فریدیان تهران تهران 29 تیر 1386 بدون استفاده از کپسول اکسیژن
2 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 10 امرداد 1391 بدون استفاده از کپسول اکسیژن
3 رضا شهلایی کرمانشاه - 5 امرداد 1393 بدون استفاده کپسول اکسیژن

 

کوهنوردان ایرانی فاتح کانچن چونگا  به ارتفاع 8586 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 10 امرداد 91  بدون استفاده کپسول اکسیژن
2 رضا شهلایی کرمانشاه - 30 اردیبهشت 92  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  لوتسه به ارتفاع 8516 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 جلال چشمه قصابانی همدان  - 26 اردیبهشت 1381  
2 محمد حسن نجاریان زنجان - 26 اردیبهشت 1381  
4 اکبر مهدی زاده آذربايجان غربي نقده 26 اردیبهشت 1381  
5 رضا بهادرانی كرمانشاه - 26 اردیبهشت 1381  
امین عظیمی همدان - 26 اردیبهشت 1381  
7 مقبل هنرپژوه آذربايجان غربي بوكان 26 اردیبهشت 1381  
اقبال افلاکی تهران تهران 27 اردیبهشت 1381  
9 داود خادم تهران تهران 27 اردیبهشت 1381  
10 محمد اوراز آذربايجان غربي نقده 27 اردیبهشت 1381  
11  رضا زارعی تهران تهران 27 اردیبهشت 1381  
12  حمید ناصری آذربايجان شرقي سراب 27 اردیبهشت 1381  
13 رضا سلیمانی آذربايجان غربي
نقده 27 اردیبهشت 1381  
14 حسین بهمنیار خراسان شمالی بجنورد 29 اردیبهشت 1390  
15 مهدی عمیدی خراسان رضوی مشهد 31 اردیبهشت 1390  
16 پروانه کاظمی تهران تهران 5 خرداد 1391  
17 دکتر علیرضا بهپور تهران تهران 31 اردیبهشت 1392  
18 مرتضی رمضانی تهران دماوند 31 اردیبهشت 1392  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  ماکالو به ارتفاع 8485 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز  4 اردیبهشت 1392

 

بدون استفاده کپسول اکسیژن 

 

ماکالو قله فرعي - برج سنگی

1 رضا زارعی تهران تهران 23 اردیبهشت  1380  
اقبال افلاکی   تهران تهران  23 اردیبهشت  1380   
3 داود خادم تهران تهران 23 اردیبهشت  1380  
4 جلال چشمه قصابانی همدان - 23 اردیبهشت  1380  
5 محمد حسن نجاریان زنجان - 23 اردیبهشت  1380  
6 محمد اوراز آذربايجان غربي نقده 23 اردیبهشت  1380  
7 اکبر مهدیزاده آذربايجان غربي نقده 23 اردیبهشت  1380  
8 حسین مقدم زنجان - 21 اردیبهشت 1391  
9 محمود هاشمی تهران - 21 اردیبهشت 1391  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  چوآيو به ارتفاع 8201 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 ميشا سالكي 1992  
2 مریم خسروی - - 2006 با تابعت انگلیس
3 نیما یزدی پور تهران تهران 21 اردیبهشت 1379  
4 رضا زارعی تهران تهران  21 اردیبهشت 1379  
5  محمد گلپریان همدان - 21 اردیبهشت 1379  
6 داود خادم تهران تهران 21 اردیبهشت 1379  
محمد اوراز آذربايجان غربي نقده 21 اردیبهشت 1379  
8 اکبر مهدیزاده آذربايجان غربي نقده 21 اردیبهشت 1379  
9 جعفر فرجی آذربايجان غربي نقده 21 اردیبهشت 1379  
10 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبريز 4 مهر 1392 بدون استفاده کپسول اکسیژن
11 محمدحسن نجاریان زنجان - 10 مهر 1393 بدون استفاده کپسول اکسیژن
12 مرتضی عطری اشکذری
یزد اشکذر 10 مهر 1393  
13 علیرضا مشعوف تهران - 10 مهر 1393 تیم کوهنوردی کارخانه لوله و ماشین سازی
14 سعيد غلامرضا رضائي تهران - 10 مهر 1393
15 تیمور شاهب تهران - 10 مهر 1393
16 مسعود آقابالائي آذربایجان شرقی تبريز 10 مهر 1393  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح دائولاگيری به ارتفاع 8167 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 عظيم قيچي ساز آذربایجان شرقی  تبريز  6 اردیبهشت 1389 بدون استفاده کپسول اکسیژن 
2 محمود هاشمي تهران - 6 اردیبهشت 1389  
3 ايرج معاني اردبيل اردبيل 6 اردیبهشت 1389  
4 سيدواسع سيد موسوي کردستان سنندج 6 اردیبهشت 1389  
مجيد نعمت الهي لرستان اليگودرز 6 اردیبهشت 1389  
6 مهدی عمیدی خراسان رضوی مشهد 28 اردیبهشت 1391  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  ماناسلو به ارتفاع 8163 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 محمد جعفر اسدی همدان   20 مهر 1355  
2 مهدي عميدي خراسان رضوي مشهد 7 خرداد 1388  
3 محمد حسن نجاریان زنجان - 9 اردیبهشت 1390  
4 علی بيات‌منش زنجان - 9 اردیبهشت 1390  
5 مجتبی مقدادی زنجان - 9 اردیبهشت 1390  
6 حسين مقدم زنجان - 9 اردیبهشت 1390  
7 سعيد کريمی زنجان - 9 اردیبهشت 1390  
8 کريم بيگدلی تهران تهران 9 اردیبهشت 1390  
9 علی علیمحمدی مرکزی اراک 9 اردیبهشت 1390  
10 پروانه کاظمی تهران تهران 9 اردیبهشت 1390  
11 محمود هاشمی تهران تهران 19 اردیبهشت 1390  
12 ایرج معانی اردبیل 19 اردیبهشت 1390  
13 امید آمحمدی تهران تهران 21 اردیبهشت 1391  
14 عبدالحسین صالحی البرز کرج 21 اردیبهشت 1391  
15 عظیم قیچی ساز آذربايجان شرقي  تبريز 8 مهر 1391 بدون استفاده کپسول اکسیژن 
17  مهدی قلی پور آذربايجان شرقي  تبريز 8 مهر 1391 بدون استفاده کپسول اکسیژن

 

کوهنوردان فاتح  نانگاپاربات به ارتفاع 8126 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 ليلا اسفندياري تهران تهران  27 تیر 1387  
2 حسين ابوالحسني تهران تهران 27 تیر 1387  
3 سهند عقدايي تهران تهران 27 تیر 1387  
4 كاظم فريديان تهران تهران 27 تیر 1387  
5 احسان پرتوي نيا البرز کرج 27 تیر 1387  
عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 18 تیر 1389  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  آناپورنا به ارتفاع 8091 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی  تبریز  17 اردیبهشت 1391

 

 بدون استفاده کپسول اکسیژن 

 

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  گاشربروم 1 به ارتفاع 8080 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 مهدی اعتمادی فر تهران  تهران 9 تیر 1386  
2 محمود هاشمی تهران تهران 13 امرداد 1390  
3 عظیم قیچی ساز آذربایجان شرقی تبریز 13 امرداد 1390 بدون استفاده کپسول اکسیژن 
4 ایرج معانی اردبیل - 13 امرداد 1390  
5 حسین مقدم زنجان - 13 امرداد 1390  
6 کوروش نگهبان تهران تهران 13 امرداد 1390  
7 رضا بهادرانی کرمانشاه - 10 امرداد 1391  
8 صحبت اله بهادرانی کرمانشاه - 10 امرداد 1391  

 

کوهنوردان ایرانی فاتح  برودپیک به ارتفاع 8051 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 مهدی اعتمادی فر تهران تهران  1369  
2 جلال چشمه قصابانی همدان - 9 امرداد 1387 تيم منتخب استان تهران     
3 علي نصيري تهران تهران 9 امرداد 1387
4 محمود هاشمي تهران تهران 9 امرداد 1387
5 محمد نادريان تهران تهران 9 امرداد 1387
6 هادي صابري البرز كرج 9 امرداد 1387
7 عظیم قیچی ساز آذربايجان شرقي تبريز 9 امرداد 1387
محمد نصيری البرز کرج 9 امرداد 1387 تيم منتخب كارگران
9 مجيد مهرباني مرکزی اراک 9 امرداد 1387
10 مهدي سلطاني زنجان - 9 امرداد 1387
11  محمد حسن نجاريان زنجان - 9 امرداد 1387
12 پویا کیوان تهران تهران 27 تیر 1392

تیم باشگاه آرش

در بازگشت از قله، درگذشتند.

13 آیدین بزرگی تهران تهران 27 تیر 1392
14 مجتبی جراحی تهران تهران 27 تیر 1392

 

کوهنوردان فاتح  گاشربروم 2 به ارتفاع 8034 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1 رسول نقوی مازندران كلاردشت  خرداد 1376  
2 محمد حسن نجاریان زنجان - خرداد 1376  
3 حمید رضا اولنج همدان - خرداد 1376  
4 محمود هاشمی تهران تهران 31 تیر 1390  
5 عظیم قیچی ساز آذربايجان شرقی تبریز 31 تیر 1390  
حسین مقدم زنجان - 31 تیر 1390  
7 لیلا اسفندیاری تهران تهران 31 تیر 1390  
8 مهدی قلی پور آذربايجان شرقی تبریز 31 اردیبهشت 1379   
قله فرعي گاشربروم 2
1 محمد نادريان  تهران  تهران     
مجتبي رحمان نژاد  تهران  تهران     
 عليرضا جلالي  آذربايجان شرقي سراب     
4 رضا بهادراني كرمانشاه -    
5 ايرج معاني اردبيل -    
6 محمد رضا مير احمدي گلستان گرگان    
7 حسين اصغري گلستان گرگان    

 

 

کوهنوردان فاتح  شیشاپانگما به ارتفاع 8027 متر

ردیف

نام 

استان

شهر

تاریخ صعود

توضیحات

1

عظیم قیچی ساز

آذربايجان شرقی

تبریز

11 اردیبهشت 1392

 بدون استفاده کپسول اکسیژن 

2 محمد اوراز آذربايجان غربي نقده  9 خرداد 1379

ابهاماتی در این صعود وجود دارد!  

3 اکبر مهدیزاده آذربايجان غربي نقده 9 خرداد 1379
4 داود خادم تهران تهران 9 خرداد 1379

شيشاپانگما 8008 متر صعود تا قله مركزي

1 بابك مزارعي - - 29/9/2001 ساكن آمريكا

 

 

منابع:کوهنوردان زرتشتی ایران

وبلاگ کوه قاف - رضا زارعی

 کوه نیوز

وبلاگ کوهستان - رامیار

عکس از سایت شخصی عظیم قیچی ساز

 

 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:3
بازديد امروز سايت:44
بازديد اين صفحه:2267
تعداد کل بازديد:188008

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337251

دورنگار:

074-33337251 Click here default homepage

ورود/عضويت در سايت